Kurs Księgowości

Program szkolenia przewiduje:640425-podatki

 • Klasyfikacja i charakterystyka składników majątku i źródeł finansowania
 • Aktywa finansowe
 • Bilans
 • Operacje gospodarcze
 • Zestawienie obrotów i sald
 • Kategorie przychodów i kosztów
 • Aktywa finansowe
 • Obrót materiałami i towarami
 • Zamknięcia ksiąg rachunkowych, ustalanie wyniku finansowego i sporządzanie sprawozdań finansowych
 • Podatek VAT
 • Formy zatrudniania pracowników
 • Wynagrodzenia
 • Ubezpieczenia społeczne oraz obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i urzędu skarbowego.
 • Obsługa programu komputerowego Płatnik
 • Obsługa księgowych programów komputerowych
 Najbliższe terminy:
 • od 15 maja 2019

Jeśli chcesz wziąć udział w szkoleniu, wpłać zadatek (200 zł) klikając poniżej

lub skontaktuj się z nami

telefonicznie: 790-202-572 lub mailowo: szkola@artcolormodels.pl
Możesz również zadać pytanie KLIKAJĄC TUTAJ